Het team

U bevindt zich hier: Home / Het team

Missie

CCG de Liemers streeft naar een optimale samenwerking met collega professionals, de reguliere sector en andere verwijzende instanties om de individuele cliënt zo optimaal mogelijk te kunnen helpen met het herstellen, versterken en behouden van haar of zijn gezondheid en welzijn.

Deskundigheid

CCG de Liemers is een multidisciplinair complementair gezondheidscentrum met proactieve
professionals. Door gedegen en continue scholing blijft onze expertise en kennis op een hoog niveau en kan het aanbod van zorg zich verder verbreden en verdiepen.

Doelgroep

Wij willen een duidelijk herkenbaar en vindbaar gezondheidscentrum zijn. Een begrip in de Liemers, waar alle mensen (groot en klein) op eigen initiatief naar toe komen, maar waar mensen ook naar toe verwezen worden door artsen en collega’s uit de regulier zorg sector. Waarover gesproken wordt in termen van kwaliteit, professionaliteit, aandacht en erkenning.

Visie

Uitgangspunten

Wij geloven dat het lichaam functioneert als één geheel. Uitgangspunten van een geestelijk en lichaamsgerichte visie kent verschillende interventies gericht op geest-lichaam, biologische en lichaamsgerichte interventies. Wanneer op één plek in uw lichaam een verstoring optreedt, heeft dit gevolgen voor andere delen van uw lichaam of geest. Daarom kijken wij niet alleen naar de klacht zelf, maar ook naar de persoon achter de klacht, zijn of haar leefstijl en leefomgeving. De integrale visie op gezondheid staat centraal, waarbij interventies gericht zijn op het bevorderen van gezondheid en het herstellen van evenwicht.

Persoonlijke aanpak

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen anders is. Wat goed is voor een ander hoeft niet juist te zijn voor u. Daarom ontvangt u van ons een behandeling op maat, een persoonlijke aanpak waarbij u als cliënt centraal staat.

Zelf helend vermogen

Wij hebben het volste vertrouwen in het zelf helend vermogen van de mens. Wij geven u inzicht in de mogelijkheden om uw klachten en problemen zelf aan te pakken. Uiteraard mag u daarbij alle
ondersteuning van ons verwachten die u nodig heeft om uw doel te bereiken.

Doel behandeling c.q. begeleiding

Wij zijn van mening dat het menselijk organisme niets liever wil dan zichzelf in balans houden. Dit evenwicht kan verstoord raken door diverse factoren. Vaak is er sprake van een combinatie van meerdere factoren tegelijkertijd. Om de balans te herstellen, dienen de oorzaken in kaart gebracht én vervolgens adequaat aangepakt te worden. Daarom mag u van ons verwachten dat de behandeling c.q. begeleiding gericht is op het verminderen dan wel wegnemen van de klachten of om processen en persoonlijke ontwikkeling te faciliteren.
Daarnaast kunnen wij u helpen bij het behouden van een optimale balans om op deze manier klachten c.q. ziekten in de toekomst te voorkómen.